Trang Chính LỊCH TRÌNH HẰNG NGÀY Khởi Hành Từ Nam Cali Đi Bắc Cali Chinese I English
 
 

Giá Vé Xe

Lộ Trình

Giá/1 chiều

Khởi hành từ Nam Cali -> Bắc Cali
(Đến tại San Francisco, Oakland tính thêm $5)

$40

Khởi hành từ Nam Cali -> Sacramento

$60

Khởi hành từ San Diego -> Sacramento

$80


Khởi Hành từ Nam Cali đến Bắc Cali

Khởi hành từ:

Lúc

Đến tại:

Lúc

Lucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, 92126

7:00AM

Lee Sandwich, San Jose
2525 King Rd, San Jose, 95122

4:00PM

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

9:15AM

Ba Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, 94606

5:30PM

Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, 91733

10:00AM

MC Donald, San Francisco
600 Van Ness Ave, SF, 94102

5:45PM

China Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, 90012

10:25AM

Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, 95823

5:00PM

* Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336Qui Định Chung

Đặt chỗ trước nhằm bảo đảm luôn có ghế cho hành khách. Ghế và vị trí chỗ ngồi được phục vụ theo nguyên tắc "first-come, first-serve". Để tìm hiểu về các qui định khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng, nhấn vào đây.Thông Tin Hành Lý

Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 va li hành lý (standard size) và 1 túi xách tay. Để tìm hiểu qui định về hành lý khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng, nhấn vào đây.
 
 
 
 
 
2008 - 2012 © Copyrighted By XeDoHoang.com Transportation, LLC - Designed & Hosted By VNChron.com