Trang Chính THÔNG TIN HÀNH LÝ Chinese I English
 
 

Thông Tin Hành Lý

Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 va li với kích thước trung bình và 1 túi xách tay. Hành lý được chấp thuận bao gồm va li, túi vải, thùng với những khóa an toàn.

Trách nhiệm hành lý:

  • Về nguyên tắc, khi hành khách nhận được hành lý tại các điểm đến mà không có khiếu nại gì thì hành lý đó được coi là đã được Xe Đò Hoàng vận chuyển và trao trả cho khách phù hợp với hợp đồng vận chuyển.

  • Trường hợp khách hàng phát hiện bi mất đối với hành lý ký gửi của mình thì hành khách phải thông báo ngay với nhân viên tại bến.

  • Mức bồi thường tối đa của Xe Đò Hoàng dành cho mất hành lý là $200 cho tất cả các hành lý của khách hàng trên 18 tuổi và $100 cho hành lý của trẻ em. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những hành lý mất vượt quá giá trị bồi thường đã được ấn định trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay bồi thường cho những hành lý không ký gửi.

  • Trong trường hợp kiếm lại được hành lý bị mất, hành khách có trách nhiệm đến lấy lại hành lý tại bến, chúng tôi sẽ không vận chuyển hành lý kiếm lại được đến tận nhà cho hành khách.


Qui Định Chung

Đặt chỗ trước nhằm bảo đảm luôn có ghế cho hành khách. Ghế và vị trí chỗ ngồi được phục vụ theo nguyên tắc "first-come, first-serve". Để tìm hiểu về các qui định khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng, nhấn vào đây.Thông Tin Hành Lý

Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 va li hành lý (standard size) và 1 túi xách tay. Để tìm hiểu qui định về hành lý khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng, nhấn vào đây.
 
 
 
 
 
2008 - 2012 © Copyrighted By XeDoHoang.com Transportation, LLC - Designed & Hosted By VNChron.com